AABIH - ASOCIJACIJA ARHITEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Adresa:
Alipašina 2/I

71 000 Sarajevo
tel/fax 033 661 112

 

mail:  info@aabh.ba

         press@aabh.ba